Editionen

  • .   Jani A. – Lengyel Zsuzsanna Mariann (2023). A jóindulat hermeneutikája. Irodalmi, történeti, fenomenológiai megközelítések. Emlékezések Fehér M. Istvánra – Hermeneutik des Wohlwollens. Literarische, geschichtliche, phänomenologische Annäherungen. Erinnerungen an Istvan M. Fehér, Budapest: L'Harmattan.

    Anna Jani – Lukas Koloczek – Jacek Surzyn (eds.), Only a God Can Save Us – The entanglement of Martin Heidegger’s thought in the philosophy of God and theological issues, Forum PhilosophicumVol. 25, Nr. 2/2021.

  • Fides et ratio im Kontext: Theologische und philosophische Annäherungen, Anna Jani – Balázs M. Mezei, Nordhausen: Traugott Bautz, 2020, 358p. Anna Jani (Hg.). Fides et ratio im Kontext
  • Hit és gondolkodás. Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére, Hidas Zoltán – Jani Anna (szerk.), Budapest: L'Harmattan 2021. [Glaube und Denken: Festschrift für Balázs M. Mezei, Anna Jani – Zoltán Hidas (Hg.), Budapest: L'Harmattan, 2021.] Hit és gondolkodás

  • A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István köszöntésére, Jani Anna – Lengyel Zsuzsanna Mariann (szerk.), Budapest: L'Harmattan 2012. [Die Wahrheit des Anderen. Festschrift zum 60. Geburtstag von István Fehér M., Anna Jani – Zsuzsanna Mariann Lengyel (Hg.) L'Harmattan Kiadó Budapest 2012.]
  • Kortársunk Kierkegaard, Jani Anna – Olay Csaba (szerk.), Laokoón Művészetfilozófiai Folyóirat 2017. [Unser Zeitgenosse, Kierkegaard. Konferenzband,  Anna Jani  – Csaba Olay (Hg.), Laokoón Művészetfilozófiai Folyóirat 2017] http://laokoon.c3.hu/szamok/9.html
  • Utak a vallás fenomenológiájába [Wege in der Philosophie der Religion, Anna Jani – Balázs Mezei (Hg.), Budapest: L’Harmattan 2017 (in Vorbereitung)]