Fordítások

  • Edith Stein: Véges és örök lét. Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre (előkészületben). [A fordítás alapjául az ESGA 11/12, Herder Verlag 2010-es kiadás szolgált.]
  •  Tengelyi László: „Ős-benyomás és ős-asszociáció.” In. Varga Péter András – Zuh Deodáth (Szerk.) Kortársunk Husserl. Tanulmányok a 150. éves Edmund Husserl filozófiájáról. L’Harmattan Kiadó Budapest 2013. 69-87. o.
  • Gondos-Grünhut László: Szeretet és lét. Válogatás. Kairosz Kiadó 2013. [Fordítás Gondos-Grünhut: Die Liebe und das Sein. Ein Auswahl. Miklós Vető (szerk.) Bonn Bouvier Verlag 1990 szerint.]
  • „Edith Stein: „Véges és örök lét. Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre(Részlet)” Vigilia 2011/4. [Fordítás az ESGA 11/12, III. fej. 1-3.§§. sz.] Edith Stein -- Véges és örök lét