Fordítások

  • Adolf Reinach: „A polgári jog a priori alapjai” (kontrollfordító, előkészületben). [A fordítás alapjául az Adolf Reinach: „Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts” in Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe in zwei Bänden, Barry Smith – Karl Schumann (Hrsg. v.), München: Philosophia, 1989, 141–279., valamint Adolf Reinach: „The Apriori Foundations of the Civil Law” = Aletheia, AN International Journal of Philosophy vol. 3, 1983,  1–143.]
  • Edith Stein: Karácsonyi titok. Emberré válás és emberség = Vigilia 2020/12, 881–883. [Edith Stein: Weihnachtsgeheimnis. Menschwerdung und Menschheit, in: Edith Stein: Geistliche Texte I = Edith Stein Gesamtausgabe 19, Ulrich Dobhan (Hrsg. v.), Freiburg i. Br.: Herder, 2009, 5–8.]Edith Stein: Véges és örök lét. Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre (előkészületben). [A fordítás alapjául az ESGA 11/12, Herder Verlag 2010-es kiadás szolgált.]
  •  Tengelyi László: „Ős-benyomás és ős-asszociáció.” In. Varga Péter András – Zuh Deodáth (Szerk.) Kortársunk Husserl. Tanulmányok a 150. éves Edmund Husserl filozófiájáról. L’Harmattan Kiadó Budapest 2013. 69-87. o.
  • Gondos-Grünhut László: Szeretet és lét. Válogatás. Kairosz Kiadó 2013. [Fordítás Gondos-Grünhut: Die Liebe und das Sein. Ein Auswahl. Miklós Vető (szerk.) Bonn Bouvier Verlag 1990 szerint.]
  • „Edith Stein: „Véges és örök lét. Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre(Részlet)” Vigilia 2011/4. [Fordítás az ESGA 11/12, III. fej. 1-3.§§. sz.] Edith Stein -- Véges és örök lét