Oktatás

 • 2023 tavaszi félév Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola: A hit paradoxona, a kinyilatkoztatás dogmatizmusa, és a filozófia teológiai alapja
 • 2021 tavaszi félév PPKE BTK Filozófiai módszerek, BA ea.
 • 2020 őszi félév PPKE BTK Általános műveltséggel és hitélettel foglalkozó tárgyak, Fejezetek a vallástudományból, BA ea.
 • 2020 őszi félév PPKE BTK Filozófia Tanszék, Kontinentális filozófia 20. század BA gy.
 • 2020 tavaszi félév PPKE BTK Filozófia Tanszék, Kontinentális filozófia 20. század MA gy.
 • 2019 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Kortárs filozófia BA ea.
 • 2019 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Kontinentális filozófia 20. század BA gy.
 • 2019 tavaszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Kontinentális filozófia 20. század MA gy.
 • 2018 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Antropológia és etika MA gy.
 • 2018 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Nyelvfilozófia MA ea.
 • 2018 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Filozófiatörténet 6. 20. századi kontinentális filozófia BA gy.
 • 2018 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Antropológia MA ea.
 • 2018 tavaszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Vallásfilozófia MA (helyettesítés)
 • 2018 tavaszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Kontinentális filozófia XX. század BA, (helyettesítés)
 • 2017 őszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Vallásfilozófia MA, (helyettesítés)
 • 2015 tavaszi félév PPKE BTK Levelező képzés, Filozófiai etika.
 • 2015 tavaszi félév PPKE BTK Levelező képzés, Társadalom- és politikafilozófia kurzus.
 • 2015 tavaszi félév ELTE BTK Filozófia Intézet, Történetiség és hermeneutika: Heidegger és Dilthey (PhD kurzus).
 • 2015 tavaszi félév PPKE BTK Filozófia Intézet, Művészetfilozófia (MA Koll.).
 • 2015 tavaszi félév, PPKE BTK Filozófia Intézet, Művészetfilozófia (BA Koll.).
 • 2015 tavaszi félév, PPKE BTK Filozófia Intézet, Művészet és gondolkodás.
 • 2014 tavaszi félév, ELTE BTK Fil. Int., Időfenomenológia a XX. században.
 • 2012 tavaszi félév, ELTE BTK, Filozófia Intézet, Nappali képzés: Vallásfenomenológia a XX. században.
 • 2011 tavaszi félév, PPKE BTK, Esztétika, Diplomás esti képzés:Művészetpszichológia; Hermeneutikai elemzések.
 • 2010 tavaszi félév: PPKE BTK, Esztétika, Nappali képzés: Középkori szövegolvasás; Műelemző szeminárium; Diplomás esti képzés: Antikvitás szövegolvasás.
 • 2009 tavaszi félév: PPKE BTK, Esztétika Tanszék, Nappali képzés: Hermeneutikai elemzések; XIX. századi szövegolvasás; Spec. Koll.: Heidegger: Lét és idő; Diplomás esti képzés: Esztétikatörténet 2.
 • 2006/07 tavaszi félév: PPKE BTK, Esztétika Tanszék, Nappali képzés: Kora újkori filozófia szövegolvasás; Esztétikatörténet 2; Diplomás esti képzés: Kora újkori filozófia szövegolvasás.
 • 2006/07 őszi félév: PPKE BTK, Esztétika Tanszék, Nappali képzés: Kora újkori filozófia szövegolvasás, Esztétikatörténet 2.
 • 2005/06 tavaszi félév: PPKE BTK, Esztétika Tanszék, Nappali képzés: Bevezetés az esztétikába; Kora újkori filozófia szövegolvasás; Diplomás esti képzés: Művészetpszichológia.
 • 2006/07 őszi félév: PPKE BTK, Esztétika Tanszék, Nappali képzés: Kora újkori filozófia szövegolvasás; Esztétikatörténet 2.