Szerkesztett kötetek

  •       Anna Jani – Lukas Koloczek – Jacek Surzyn (eds.), Only a God Can Save Us – The entanglement of Martin Heidegger’s thought in the philosophy of God and theological issues, Forum Philosophicum, Vol. 25, Nr. 2/2021.

    - Hidas Zoltán – Jani Anna (szerk.), Hit és gondolkodás. Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére, Budapest: L’Harmattan, 2021, 424p.

  • Jani Anna – Mezei Balázs (szerk.), Fides et ratio. Phänomenologie und die Philosophie der Religion, Traugott Bautz 2020. Anna Jani (Hg.). Fides et ratio im Kontext

  • Jani Anna – Olay Csaba (szerk.), Kortársunk Kierkegaard. KonferenzbandLaokoón Művészetfilozófiai Folyóirat 2017 http://laokoon.c3.hu/szamok/9.html
  • Jani Anna – Lengyel Zsuzsanna Mariann (szerk.), A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére, L'Harmattan Kiadó Budapest, 2012. 336p. 
  • Jani Anna – Mezei Balázs (szerk.), Utak a vallás fenomenológiájábaBudapest: L’Harmattan (Előkészületben).