Szerkesztett kötetek

  • Jani Anna -- Mezei Balázs (szerk.), Fides et ratio. Phänomenologie und die Philosophie der Religion, Heiligenkreuz: B&B. (előkészületben, várható megjelenés 2020).

  • Jani Anna -- Olay Csaba (szerk.), Kortársunk Kierkegaard. KonferenzbandLaokoón Művészetfilozófiai Folyóirat 2017 http://laokoon.c3.hu/szamok/9.html
  • Jani Anna -- Lengyel Zsuzsanna Mariann (szerk.), A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére, L'Harmattan Kiadó Budapest, 2012. 336p. 
  • Jani Anna - Mezei Balázs (szerk.), Utak a vallás fenomenológiájábaBudapest: L’Harmattan (Előkészületben).