Dr. Varga-Jani Anna

Tudományos munkatárs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Keresztény Filozófia Intézetében (ProjektNr. PD_123883)

Kutatási terület: fenomenológia, hermeneutika, vallásfilozófia  

Szakmai pályafutás:

  • 2017. Tudományos munkatárs az Önértelmezés, Érzelmek, Narratíva c. projektben (Projektnr.: NKFI-120375), Eötvös Lorand Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Újkor- és Jelenkori Filozófia Tanszék
  • 2012-2017. június: Tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoportban, Eötvös Lorand Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet
  • 2014. KAP-1.1.-14/009 A vallásfilozófia új útjai nevű (9M215 sz.) projekt résztvevője.
  • 2013. Filozófia tudományok PhD fokozat megszerzése, Eötvös Lorand Tudományegyetem.
  • 2006-2009. Doktori tanulmányok, ELTE BTK Filozófia Intézet, Hermeneutika Program.
  • 2005/06. Egyetemi diploma megszerzése a PPKE BTK-n: Magyar nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár; Esztétika szakos bölcsész.
  • 2000-2005. Egyetemi képzés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és Irodalom szak, Esztétika szak.

E-Mail:

  • varga-jani.anna[at]btk.ppke.hu
  • annajani[at]edith-stein-archiv.de
  • anna.vargajani[at]gmail.com