Dr. Jani Anna

Tudományos munkatárs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Keresztény Filozófia Intézetében

Kutatási terület: Vallás és etika, hermeneutika, fenomenológia  

Szakmai pályafutás:

2017. Tudományos munkatárs az Önértelmezés, Érzelmek, Narratíva c. projektben (Projektnr.: NKFI-120375), Eötvös Lorand Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Újkor- és Jelenkori Filozófia Tanszék

2012-2017. június: Tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoportban, Eötvös Lorand Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet

2013. Filozófia tudományok PhD fokozat megszerzése, Eötvös Lorand Tudományegyetem.

2006-2009. Doktori tanulmányok, ELTE BTK Filozófia Intézet, Hermeneutika Program.

2005/06. Egyetemi diploma megszerzése a PPKE BTK-n: Magyar nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár; Esztétika szakos bölcsész.

2000-2005. Egyetemi képzés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és Irodalom szak, Esztétika szak.

E-Mail: varga-jani.anna@btk.ppke.hu

annajani@edith-stein-archiv.de

anna.vargajani@gmail.com